ประกัน 3+ หรือ 3 พลัส

ราคา ประกัน 3+ หรือ 3 พลัส

ประกัน 3 + หรือ 3พลัส คุ้มครอง ซ่อมรถเรา และซ่อมรถคู่กรณี คุ้มครองเฉพาะ คู่กรณี เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นครับ คุ้มครองตามทุนประกันครับ แต่ก็มีบางที่ จะรวมคุ้มครอง น้ำท่วมด้วยครับ สำหรับสมาชิก ได้รับส่วนลด ราคาทุนครับ สามารถเลือกได้หลายบริษัท

ราคา 3+ หรือ 3 พลัส