การทำประกันภัยโดรน มิตรแท้ ประกันภัย Drone Insurance

สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ได้มีการประกาศให้มีการทำประกันภัยโดรน ครับ บริษัท มิตรแท้ ประกันภัยก็ได้มีการ แนะนำ แบบประกันภัยโดรน ออกมาด้วยกัน 3 แบบครับ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งาน และเพื่อโดรน แบบต่างๆครับ ดังนี้

>> เมนูด่วน << 

ประกันความคุ้มครอง อากาศยานไร้คนขับ โดรน แผน A

ประกันความคุ้มครอง อากาศยานไร้คนขับ โดรน แผน B คุ้มครอง ซ่อมโดรน 50% จากราคาซื้อ เสียส่วนแรก 3,000

ประกันความคุ้มครอง อากาศยานไร้คนขับ โดรน แผน C คุ้มครอง ซ่อมโดรน 50% จากราคาซื้อ เสียส่วนแรก 5,000

 

รายละเอียดความคุ้มครองการรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

ประกันความคุ้มครอง อากาศยานไร้คนขับ โดรน แผน A

ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน A
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน A

สำหรับความคุ้มครองแผนปีนี้จะสามารถ สามารถทำให้กลับโยนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 kg ความคุ้มครองภายในประเทศความคุ้มครองส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคุ้มครองการเสียหายต่อบุคคลภายนอกการเสียชีวิตความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทั้งนี้ข้อตกลงความคุ้มครองข้อ 1 ข้อ 2 รวมถึงค่าใช้จ่ายธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

ราคา ประกันภัยโดรน
ราคา ประกันภัยโดรน แผน A

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ในกาเคลมประกันเมื่อมีการเกิดเหตุ ราคาเริ่มต้นสำหรับการประกันภัยกลางวันเริ่มต้นตั้งแต่ 3000 บาทถึง 11818 บาทรวมภาษีอากรแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัยความคุ้มครองแผน A

กรอกใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนทุกข้อ

ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน A
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน A

  • สำหรับกรณีเป็นผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองทะเบียนการค้าพร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบเสร็จอากาศยานไร้คนขับที่มีการระบุร้านค้าวันเดือนปีที่ซื้อราคาและหมายเลขประจำเครื่องกรณีเปลี่ยนเจ้าของผู้ซื้อจากร้านค้าต้องมีเอกสารแสดงการซื้อขายหรือมอบสิทธิการครอบครองแนบมาด้วย สำหรับแผน A1 ไม่ต้องมีใบเสร็จได้
  • ภาพถ่ายโดยมุมกว้างทั้ง 4 ด้านและภาพด้านบนด้านล่างรวมทั้งภาพถ่ายใกล้ให้เห็นซีเรียลนัมเบอร์อย่างชัดเจนรวม 7 ภาพ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ควบคุมอากาศยานหากมีมากกว่าหนึ่งคนให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนของทุกๆคน
  • ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบคำขอทำประกันภัยโดรน คลิก

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 984 4858 วรวุฒิ หรือไลน์ไอดี : worawutch
กรมธรรมใช้เวลา 1-2 วันทำการในการออกกรมธรรม 

 

ประกันภัยสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดรน แบบ B

ความคุ้มครอง และเอกสารประกอบสำหรับ ประกันโดรน แบบ B 
ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน B
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน B,

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยโดรน แบบ B สำหรับราคาซื้อไม่เกิน 80,000 บาท คุ้มครองค่าซ่อมโดรน 50% ของราคาซื้อ มีค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท

ประกันภัยโดรน แบบ B
ประกันภัยโดรน แบบ B

 

ประกันภัยสำหรับอากาศยานไร้คนขับ โดรน แบบ C

ความคุ้มครอง และเอกสารประกอบสำหรับ ประกันโดรน แบบ C
ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน C
รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน C

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยโดรน แบบ B สำหรับราคาซื้อตั้งแต่ 80,000 – 180,000 บาท คุ้มครองค่าซ่อมโดรน 50% ของราคาซื้อ มีค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท

ประกันภัยโดรน แผน C
ประกันภัยโดรน แผน C

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 984 4858 วรวุฒิ หรือไลน์ไอดี : worawutch
กรมธรรมใช้เวลา 1-2 วันทำการในการออกกรมธรรม เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว