ความคุ้มครอง ประกัน 2+ 3+

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 หรือ2+ 3+ ตามที่เรารู้จัก

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก
2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. รถยนต์สูญหาย/ไฟไฟม้ กรณี 2+
4. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

หมายเหตุ
1. ให้ความคุ้มครองรถผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชน และคู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
2. บางกรมธรรม์อาจจะมีค่าเสียหายส่วนแรกได้

กรอกใบสมัคร ออนไลน์ เริ่ม ธุรกิจ ประกันภัยของคุณ ที่นี่